BHP

by - maja 28, 2018

chemist-1636375_1920.jpg

W każdym zawodzie powinno się przestrzegać zasad BHP. 


Bezpieczeństwo - to stan powodujący brak zagrożenia . 

Bezpieczeństwo i higiena pracy - ma na celu zapobieganie wypadków w pracy . 

Higiena pracy : to zespół który wpływa dodatnio na zdrowie ludzkie. 

Ochrona pracy : zespół przepisów prawnych regulujących warunków pracy na celu ochrony życia zdrowia w środowisku pracy.

Celem ochrony pracy jest zabezpieczenie pracownika przed zagrożeniem wynikającymi z wykonywanej przez niego pracy poprzez zapewnienie warunków. 

You May Also Like

0 komentarze

Obserwatorzy