lutego 07, 2018

KSRG

KSRG ( Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy stanowi cześć organizacji bezpieczeństwa  Państwa. Ma on na celu ratowania życia , mienia ,zdrowia,środowiska ale także zwalczania pożaru oraz innych zagrożeń.

System ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej  oraz innych służb , które dobrowolnie zgodziły się na udział w akcjach ratowniczych.

Celem KSRG jest ochrona życia zdrowia,mienia , środowiska po przed : walkę z pożarami lub innymi zagrożeniami , a także ratownictwo techniczne,chemiczne,ekologiczne,medyczne.

System tworzą :

a] Powiatowy :
- Jednostki ochrony przeciwpożarowej mieszczące się na ochronie powiatu włączone do systemu .
- powiatowy zespół do spraw ochrony przeciw pożarowej oraz ratownictwa.
- służby oraz inne instytucje .
- specjaliści w sprawach ratownictwa .
b] wojewódzki:
- Komenda Wojewódzka Państowej Straży Pożarnej
- siły , środki z podziałów stanowiących wojewódzki odwód operacyjny
- środki szkolenia Państowej Straży Pożarnej
- wojewódzki zespół do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa

c]Krajowy:
- Komenda Główna Państowej Straży Pożarnej
- Krajowe bazy sprzętu Państowej Straży Pożarnej
- szkoły Państowej Straży Pożarnej
- jednostki badawczo -rozwojowe ochrony przeciwpożarowej.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2016 Strażaczka , Blogger