lutego 05, 2018

Cele i zadania OSP

Głównymi celami oraz zadaniami są 

Prowadzeniu działalności w celu zapobiegania zagrożeń np. pożary , udział w akcjach , informowaniu o zagrożeniach pożarowych oraz ekologicznych . 


Również upowszechnia kultury fizycznej i sportu , oraz prowadzeniu działalności kulturowej i oświatowej , działania na rzecz środowiska a także wspomagającym w rozwoju  społeczności lokalnym .

Zadania oraz cele OSP realizuje przez organizowanie swoich członków do działalności w ochronie przeciw pożarowej , przedstawienia wniosków , organizowanie zespołu ratowniczego a także szkoleń , Organizowanie drużyn takich jak młodzieżowych, kobiecych i dziecięcych. Organizowanie bibliotek , orkiestr , teatrów oraz organizowanie zawodów sportowych. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2016 Strażaczka , Blogger